บริษัทของเรา

บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2559 ด้วยกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่
ที่มีความต้องการจะเปลี่ยนแแปลงแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเสียใหม่ด้วยการยึดหลักวิธีการ
ทำงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าและเติมโตไปพร้อมกับสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่

เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเดิม ๆ อีกต่อไป ที่มุ่งแต่จะทำ
โครงการให้จบไวที่สุดเพื่อรับค่าตอบแทนจากลูกค้าด้วยการส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่สน
ใจว่างานจะใช้ได้จริงทางธุรกิจได้หรือไม่


เราต้องการสร้างสังคมใหม่ของนักพัฒนาที่

มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและต้องมั่นใจว่าลูกค้า
สามารถนำผลงานที่เราส่งมอบไปใช้งานได้และ
มีคุณค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริง
ผลงานที่ดีย่อม
มาจากทีมงานที่มีคุณภาพ
เราจึงให้ความสำคัญกับทีมงานมากที่สุดเป็นอันดับแรก
NATTAPORN SANTHANAWIT
CHIEF BUSINESS OFFICER
WARRAWAT THIARAWIBOON
CHIEF TECHNICAL OFFICER
PHUTTIPORN HONGSURAKUL
CHIEF EXCUTIVE OFFICER
PANNAPON TERDCHANAKUL
CHIEF OPERSTION OFFICER


HAPPINESS DRIVEN
ทีมงานแห่งความสุข เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ENTER

ติดต่อเรา
บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 2 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900