มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับครอบครัว ENTER

เราต้องการสร้างสังคมใหม่ของนักพัฒนาที่

มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและต้องมั่นใจว่าลูกค้าสามารถนำผลงาน
ที่เราส่งมอบไปใช้งานได้และมีคุณค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ชีวิตในครอบครัว ENTER

เราทำงานกันแบบ พี่ น้อง อย่างแท้จริง อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรามุ่งเน้นเฉพาะคุณค่าของงานที่เราส่งมอบให้ลูกค้า

HAPPINESS DRIVEN

เราเชื่อว่างานจะดีได้ คนทำงานต้องมีความสุข ฉะนั้นเราจึงทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานจะมีความสุขในทุกวัน

WORK LIFE BALANCE

ทุกอย่างเราออกแบบให้เหมาะกับ LIFESTYLE ของคนรุ่นใหม่ การทำงานและสนุกไปด้วยกันนั้นคือความต้องการของเรา เราส่งเสริมให้เรารักในเนื้องานที่ทำและสนุกกับการใช้ชีวิตไปด้วยกัน

JOIN US

ส่ง email พร้อม resume มาได้ที่ [email protected]